Bakkelygårds anlægsgartner
– vi skaber haver i særklasse

Hos Bakkelygård har vi den anlægsgartner, som har ekspertisen til at anlægge lige præcis den have, som passer til dig og din familie. Det handler om at finde balancen mellem lys, skygge, naturoplevelser, legerum og hyggekroge. Vi sørger for, at haven passer til dine behov – og vi kan skabe alt lige fra en have, der stort set kan passe sig selv, til en grøn og frodig nyttehave, som du kan pleje i takt med årstidernes skiften.


Første skridt er designfasen, hvor vi planlægger den have, der tager højde for dine ideer og områdets muligheder i forhold til blandt andet træer, buske, planter, belægninger og adgangsforhold. Herefter anlægger vi haven fra A til Z.

Grønne oaser og gårdhaver

Anlægsarbejde for boligselskaber og nye bydele er også en helt central del af vores opgaver. Vi anlægger udendørs opholdsarealer for virksomheder, boligforeninger og offentlige institutioner. Her skaber vi grønne oaser med plads til både hygge og leg på fællesarealerne i nye og eksisterende boligkvarterer side om side med funktionelle stisystemer, plantekasser og belægningsarbejde.

 

LAR – bæredygtigt anlægsarbejde

En vigtig del af vores anlægsarbejde er klimasikring.
For oversvømmelser kan medføre store skader og er derfor blevet et fast element i meget belægningsarbejde.

Med nedsivningsanlæg (LAR-løsninger) sørger vi for sikker håndtering af enorme regnmængder, så du undgår oversvømmelser i kældre, fugtige fundamenter og et overbelastet kloaksystem.

Med lokal regnvandsopsamling forbliver regnvandet på området og genbruges til fx toiletskyl eller havevanding. Lad os rådgive dig om den bedste løsning i forhold til regnbede, bassiner, faskineanlæg mv

.

Anlægsgartner - Bakkelygård - Web
Anlægsgartner - rullegræs - Bakkelygård

17+

Års erfaring med haveanlæg

Team

Specialiserede anlægsgartnere

300+

Tilfredse kunder
i hele landet

LAR

Klimasikring med Regnvandsanlæg

Lad os blive din lokale anlægsgartner

Skal du have anlagt eller omlagt en have? – eller måske etableret et nyt gårdmiljø eller en LAR-løsning? Så klarer det hos Bakkelygård Entreprenør & Anlæg. Vores anlægsgartnere er altid klar til at hjælpe dig hele vejen fra de første haveideer til det konkrete design og arbejdets udførelse.

Vi udfører både den grønne del og det tungere belægningsarbejde i områderne omkring København, Holbæk, Roskilde, Skibby, Frederikssund, og i Nordsjælland.
Anlægsgartner Skibby
100%
Anlægsgartner Frederikssund
100%
Anlægsgartner Holbæk
100%
Anlægsgartner Roskilde
100%

Hvis du vil vide mere spørgsmål & svar

Vi har oplistet en række spørgsmål-svar her, men tøv ikke med at kontakte os, hvis du har flere.
Ring til 4751 1363 eller skriv til info@mjbakkely.dk

Vi kører derhen, hvor opgaverne er og løser derfor også opgaver i Jylland og på Fyn.

Dog har vores anlægsgartnere base i Skibby og langt de fleste anlægsopgaver udfører vi i områderne omkring Frederikssund, Holbæk, Roskilde og Storkøbenhavn.

Det er kommuner, private, virksomheder og boligselskaber.

En LAR-løsning er et nedsivningsanlæg, og det betyder ” Lokal Afledning af Regnvand”. Med de stigende nedbørsmængder, som vi også oplever i Danmark, ser vi et behov for klimatilpassede lokale regnvandsanlæg, der kan aflede regnvandet og forhindre massive oversvømmelser.

Med LAR-løsninger arbejder vi som anlægsgartnere med at beholde regnvandet på stedet, så vi forsinker nedsivningen til kloaksystemet og hindrer kloakvandet i at ende i vores kældre.

 

Det er fx en løsning, som afkobler regnvand fra spildevand. Som anlægsgartnere kan vi sørge for, at regnvand fra tage eller indkørsler siver ned i regnvandsbede, lavninger i landskabet eller grøfter - i stedet for at ryge direkte i kloaksystemet. Vi kan også etablere bassiner til at forsinke nedsivningen af regnvandet eller udnytte regnvandet til blandt andet vanding af anlæg og græsplæner.

Ja, det gør vi. Mange anlægsopgaver udfører vi sammen med brolægning og belægning, ligesom vi også skaber fundamenter og laver det grundlæggende kloakarbejde.

 

Det gør vi helt bestemt. Kontakt os hvis du ønsker et overslag/ et tilbud på den anlægsopgave, du står med.

Ja, altid. Når vi påtager os opgaver, har vi brug for at kende omfanget, så vi besigtiger meget gerne stedet.