LAR Løsninger -
Effektive regnvandsanlæg

LAR – klimatilpasning og skybrudssikring

Vi har ekspertisen til at aflaste kloaksystemet og minimere risikoen for oversvømmelser i kældre og omkring bygningers fundamenter, når Danmark oplever massive regnmængder.
Det gør vi ved at bortlede regnvandet og etablere forskellige nedsivningsanlæg.

Det handler om at vælge nedsivningsanlæg med et design, der er tilpasset omgivelserne. I blandt andet boligforeninger og nye bydele bruger vi vand som et aktiv, når vi skaber åbne kanaler, regnvandsbede og regnvandsbassiner. Der er et utal af muligheder for regnvandsanlæg, som samtidig styrker biodiversiteten med flere insekter, vilde planter og havedamme. En grøn tagbelægning i form af stenurter sået på tagmuld opsuger også meget regnvand.

Andre løsninger er permeable belægninger og faskiner, hvorfra regnvandet stiller siver ind i den omgivende jord. Her er det også en mulighed at etablere regnvandstanke under jorden, som opsamler regnvandet til genbrug ved fx toiletskyl, vaskemaskiner eller havevanding.

Lokal afledning af regnvand (LAR løsninger) er en vigtig del af fremtidens klimasikring, idet vi hyppigere oplever intensive skybrudslignende regnhændelser.

Derfor hænger vores arbejde med nedsivningsanlæg tæt sammen med etablering af bæredygtige byggerier og grønne bydele, hvor regnvandet genbruges og indgår i cirkulære processer.

Finansier nedsivningsanlæg via dit tilslutningsbidrag

Kapaciteten i nogle kloaksystemer er under pres af de øgede regnmængder. I de områder er det ofte muligt at få sit tilslutningsbidrag tilbage fra kommunen, og det kan finansiere et nedsivningsanlæg, der frakobler regnvandet fra kloakken.

Vi hjælper meget gerne med prisoverslag og ansøgning til kommunen. Her er det vigtigt, at vi som rådgivende entreprenører kommer ind over så tidligt i forløbet som muligt.

Lar løsning - Bakkelygård Entreprenør
Lar Løsning - vandafledning

17+

Års erfaring med haveanlæg

Team

Specialiseret regnvandssikring

300+

Tilfredse kunder
i hele landet

LAR

Klimasikring med nedsivningsanlæg

Lad os klimasikre dine bygninger

Har du brug for lokal afledning af dit regnvand? Så tilbyder vi lang række LAR løsninger: regnvandbede, permeable belægninger, bassiner, faskiner og meget mere. Kontakt os og høre mere om dine muligheder. Hos Bakkelygård Entreprenør & Anlæg er vi altid klar til at hjælpe dig hele vejen. Vi etablerer mange LAR-løsninger i områderne omkring København, Holbæk, Roskilde, Skibby, Frederikssund, og i Nordsjælland. Herefter 100 procents linjerne
Regnvandsanlæg Skibby
100%
Regnvandsanlæg Frederikssund
100%
Regnvandsanlæg Holbæk
100%
Regnvandsanlæg Roskilde
100%
LAR løsninger
100%

Hvis du vil vide mere spørgsmål & svar

Få svar på dine spørgsmål her, men tøv ikke med at kontakte os, hvis du har flere:

Telefon 4751 1363 eller e-mail info@mjbakkely.dk

Direkte oversat så betyder LAR ”Lokal Afledning af Regnvand”. Det handler om at få regnvandet afledt fra kloaksystemet og i stedet beholde det på egen grund.

Vi oplever stigende regnmængder, ofte i form af meget kraftige byger, så for at forhindre oversvømmelser, hvor bliver det mere og mere nødvendigt at aflede regnvandet lokalt.

En LAR-løsning er de metoder vi anvender til at genanvende og beholde regnvandet lokalt på stedet, når vi er ude som entreprenør. Det er blandt andet etablering af faskiner, regnvandsbede mv.

LAR-løsninger kaldes også for klimatilpassede lokale løsninger, der kan aflede regnvandet og forhindre massive oversvømmelser – både på offentlige veje og stræder men i høj grad også i vores kældre.

Vi laver LAR-løsninger i hele landet. Dog har vores anlægsgartnere base i Skibby og langt de fleste anlægsopgaver udfører vi i områderne omkring Frederikssund, Holbæk, Roskilde og Storkøbenhavn.

Det er sommerhusejere, kommuner, private, virksomheder og boligselskaber.

Ja, det gør vi. Mange anlægsopgaver udfører vi sammen med brolægning og belægning, ligesom vi også skaber fundamenter og laver det grundlæggende kloakarbejde.

Det gør vi helt bestemt. Kontakt os hvis du ønsker et overslag/ et tilbud på den anlægsopgave, du står med.

Ja, altid. Når vi påtager os opgaver, har vi brug for at kende omfanget, så vi besigtiger meget gerne stedet.